03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

autosprawni@cebron.pl

Dofinansowanie

 

   „Aktywny samorząd” w 2018 roku – będą dofinansowania z PFRON


   „Aktywny samorząd” w 2018 roku – będą dofinansowania z PFRON m.in. na:

   Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8.000 zł.
Udział własny wnioskodawcy to 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne, które:
a) są zatrudnione lub zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy
b) w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu czyli samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 30 sierpnia 2018 r. Więcej informacji na stronie PFRON

   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych


   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

   Na rok 2017 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania m.in. na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu, Aktywny samorząd” http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.


   Pomoc w uzyskaniu kredytu na preferencyjnych warunkach na zakup naszych urządzeń.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych

   W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.

   Na rok 2016 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd".
http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/