03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

fax. (22) 619-43-10

autosprawni@cebron.pl

16 maja 2017 Porozumienie pomiędzy PFRON i ITS


W dniu 16 maja br. byliśmy gośćmi na uroczystości związanej z zawarciem porozumienia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON i Instytutem Transportu Samochodowego ITS.